Pojam hemikalija

Zakonom o hemikalijama („Sl. Glasnik RS“ , br. 36/09, 88/10 i 92/11) definisani su sledeći pojmovi:

* hemikalija – supstanca ili smeša (npr. nafta i njeni derivati, organske i neorganske hemikalije, plastične mase, boje i lakovi, lepkovi, sredstva za čišćenje u industriji i domaćinstvu, aditivi hrane i lekova, biocidi i sredstva za zaštitu bilja itd.),
* supstanca – hemijski element ili jedinjenje u prirodnom stanju ili dobijeno u proizvodnom procesu uključujući aditive koji su neophodni za održavanje njihove stabilnosti i čistoće, a izuzimajući rastvarač koji se može izdvojiti tako da to ne utiče na stabilnost supstance i promenu njenog sastava,
* smeša – mešavina ili rastvor dve ili više supstanci.